Những nhà mồ 300.000 USD, chạy điều hòa, camera an ninh 24/7

Video
Ở Culiacan, Mexico, không khó để tìm được một hầm mộ được thiết kế như nhà nguyện với điều hòa, wifi, camera giám sát 24/24.