Những nhà phát minh thiệt mạng vì chính sáng chế vĩ đại của mình

Video
Đây là những nhà sáng chế đi tiên phong của nhân loại, sáng tạo ra các sản phẩm tiên tiến, nhưng đáng tiếc, lại thiệt mạng bởi chính 'đứa con' mà chính họ sinh ra.