Những pha thoát chết không tưởng

Video
Tổng hợp những tình huống thoát chết trong gang tấc đến mức khó tin.