Những phát ngôn hài hước và gây sốc của robot Sophia

Video
Sophia, nữ robot thông minh đầu tiên được trao quyền công dân ở Arab Saudi, từng có những phát ngôn gây ra nhiều bình luận.