Những quan niệm sai lầm về tình dục an toàn

Video
Quan hệ tình dục không an toàn có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe và tăng nguy cơ mang thai.