Những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2020

Video
Liên Hợp Quốc công bố những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2020.