Những quốc gia trên thế giới thu 'phí chia tay'

Video
Trên thế giới hiện đang có gần 40 nước thu 'phí chia tay' khi xuất cảnh.