Những sự kiện thiên văn đáng chú ý nhất năm 2018

Video
Năm 2018 có rất nhiều hiện tượng thiên văn đáng chú ý như nhật thực, nguyệt thực, siêu trăng hay mưa sao băng.

VIDEO MỚI NHẤT