Những thay đổi khi con người chuyển tới sống dưới nước

Video
Ngoài tìm cách thở dưới nước, con người sẽ cần mặc đồ liền thân và đeo chân chèo, dọn rác đại dương và trồng nhiều cây lương thực chịu mặn.