Những thay đổi về tiền đóng BHYT, BHXH từ 1/7/2018

Video
Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội sẽ có những thay đổi về về số tiền đóng bảo hiểm từ ngày 1/7/2018.