Những thiết bị di động giúp đối phó ngập lụt

Video
Một công ty ở Bắc Kinh phát triển loạt thiết bị mới có thể lắp đặt nhanh chóng khi đường phố ngập nước.