Những vị trí trên máy bay có nguy cơ lây nhiễm nCoV

Video
WHO khuyến cáo, bán kính 2 hàng ghế là phạm vi có thể lây nCoV, tuy nhiên khoảng cách này chỉ tương đối do khách không ngồi yên một vị trí.