Nigeria: Máy bay đang hạ cánh thì cửa thoát hiểm biến mất

Video
Các hàng khách kinh hãi khi nhìn thấy cửa thoát hiểm rơi khỏi máy bay trong lúc hạ cánh.

VIDEO MỚI NHẤT