Nín thở trước cảnh các máy bay chiến đấu cổ gầm rú trên bầu trời

Video
Các chiến đấu cơ này khi cất cánh sẽ trở thành các sát thủ lợi hại trên không, đe dọa không chỉ máy bay mà còn cả bộ binh, kho tàng... của đối phương.