Nín thở xem chị em sinh đôi thi triển nội công

Video
Dù còn rất trẻ nhưng hai chị em võ sĩ Mỹ Huyền và Huyền Trang của võ đường Thanh Phong đã bắt luyện tập nội công bên cạnh quyền cước.