Nổ lớn tại Bắc Ninh nhìn từ flycam

Video
Từ trên cao, có thể nhìn thấy hố đen sâu hoắm tại tâm vụ nổ ở Bắc Ninh sáng nay (3/1).

VIDEO MỚI NHẤT