Nỗ lực bảo tồn loài mèo hiếm nhất thế giới

Video
Linh miêu Iberia được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế xét vào nhóm cực kỳ nguy cấp khi số lượng có lúc chỉ còn dưới 100 cá thể.