Nỗ lực phá cửa bất thành của 4 tên trộm

Video
Cả 4 tên trộm sau một hồi hì hục phá cửa để lẻn vào bên trong trộm đồ nhưng đành bất lực trước cảnh cửa "cứng đầu". Toàn bộ quá trình ''hành nghề'' của những tên trộm bị camera an ninh ngôi nhà ghi lại. Sự việc diễn ra tại Edenvale, Nam Phi.