Nơi duy nhất bạn có thể chạm tay vào hai lục địa cùng lúc

Video
Rãnh nứt Silfra nằm trong lòng hồ Thingvallavatnua thuộc vườn quốc gia Thingvellir (Iceland) là điểm lặn chia cắt hai lục địa Á - Âu và Bắc Mỹ.