Nỗi khổ của những người phải làm ca đêm

Video
Đoạn clip dưới đây đã khắc họa một phần nào đó cảm giác của những người bắt buộc phải đi làm ca đêm, khi mà những cơn buồn ngủ ập tới.

VIDEO MỚI NHẤT