Nơi nào coi thứ bảy là thứ hai, có 3 ngày nghỉ cuối tuần?

Video
Một tuần làm việc ở Iran bắt đầu từ sáng thứ bảy và kết thúc vào tối thứ năm. Do đó, người dân ở đây được nghỉ cuối tuần nhiều hơn một ngày.