Nơi người dân giao tiếp với nhau bằng tiếng hót như chim

Video
Khoảng 10.000 người sống tại Canakci (Thổ Nhĩ Kỳ) có giải pháp thú vị để trao đổi với nhau ở các khoảng cách xa hàng km.