Nội quy lạ đời: Trường bắt học sinh đứng ăn để dành thời gian học

Video
Một trường học ở Trung Quốc có nội quy kỳ lạ khi cất hết ghế trong căng-tin, bắt học sinh vừa đứng vừa ăn để các em ăn nhanh hơn, ít trò chuyện hơn và dành nhiều thời gian hơn cho việc học.