Nông dân An Giang chế tạo máy chặt bắp ba trong một

Video
Sau gần 2 năm nghiên cứu, ông Trần Công Nẻo đã chế tạo thành công máy có thể chặt, băm và phun xác cây bắp làm thức ăn cho bò.