Nông dân chong đèn vớt rươi đầu mùa

Video
Vào tháng 9 âm lịch hằng năm, người dân huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương bắt đầu mùa thu hoạch rươi chính vụ, mỗi đêm mang về gần 150 kg.