Nông dân học hết lớp 12 chế máy nông nghiệp 15 chức năng

Video
Một công cụ giá rẻ, dễ sử dụng, có thể cày, bừa, tạo luống, bón phân... - mọi nhu cầu của bà con đều được anh nông dân Tạ Đình Huy (35 tuổi, Chương Mỹ, Hà Nội) tích hợp trong chiếc máy 15 chức năng.