Nông dân làm bè vượt sông bằng vỏ chai nhựa

Video
HẬU GIANGTận dụng vỏ chai nhựa, ông Lê Văn Hiếu (51 tuổi) huyện Phụng Hiệp ghép thành bè nổi chở người và nông sản qua sông.