Nông dân miền Tây nuôi cá trên ruộng lúa

Video
Vào mùa nước nổi, anh Nguyễn Thành Mến (huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) lại rào lưới trên ruộng lúa để nuôi cá.

VIDEO MỚI NHẤT