Nông dân ngồi nhà, lái máy kéo cày ruộng bằng máy tính bảng

Video
Máy kéo tự lái có thể giúp công việc đồng áng đỡ vất vả hơn đồng thời đẩy mạnh hiệu suất lao động cho nông dân.
Xem thêm