Nông dân nuôi đàn cá 'thủy quái' vùng Amazon giữa sông Hậu

Video
5 năm qua, ông Lý Văn Bon ở Cồn Sơn giữa sông Hậu (Cần Thơ) nuôi gần 10 con cá Hồng Vỹ - loài "thủy quái" từ Amazon, Nam Mỹ.