Nông dân trầm mình nhổ hẹ nước mùa lũ

Video
Lũ về, từ sáng sớm người dân vùng Đồng Tháp Mười trầm mình dưới nước lạnh nhổ hẹ thuê, mỗi ngày kiếm 250.000 đồng/người.