Nông trại nuôi ốc sên làm mỹ phẩm tại Italy

Video
Chủ nông trại Simone sáng chế ra cỗ máy tách dịch nhầy ốc sên làm mỹ phẩm, mà không cần giết chết chúng.

VIDEO MỚI NHẤT