Nộp tiền để được giải thưởng hãng vận tải tốt nhất?

Video
Chỉ phải nộp 50 triệu đồng, doanh nghiệp sẽ được nằm trong top 10 của chương trình khảo sát Hãng vận tải tốt nhất Việt Nam. Những thông tin của ban tổ chức cuộc thi bình chọn này đang làm cho khá nhiều người đặt câu hỏi về tính khách quan của cuộc khảo sát.
Xem thêm