Thanh niên nhảy gần chục mét xuống tắm kênh thủy lợi ở Hà Nội

Đời sống
Hàng trăm người đổ về mương Hồng Vân ở Thường Tín (Hà Nội) tắm giải nhiệt trong đợt nắng nóng.