Trường đua F1 Hà Nội dần thành hình

Giao thông - Đô thị
Tòa nhà điều hành - trái tim của trường đua F1 đã hoàn thành khâu cất nóc, các cung đường đua theo tiêu chuẩn cũng đang thành hình sau 4 tháng khởi công.