Hà Nội: Máy làm sạch sông Tô Lịch được đưa lên bờ bảo dưỡng

Môi trường
Sau hơn 1 tháng hoạt động, hàng loạt máy xử lý nước công nghệ Nano-Bioreactor đặt dưới sông Tô Lịch (Hà Nội) được đưa lên bờ bảo dưỡng, tăng công suất hoạt động.