Nữ cảnh sát đặc nhiệm luyện khí công phục vụ APEC

Video
Để đảm bảo an ninh cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017, những nữ cảnh sát đặc nhiệm ngày ngày có mặt trên thao trường bất kể mưa nắng.