Nữ giám đốc vừa địu con vừa dẫn thời tiết trên truyền hình

Video
Vì muốn tôn vinh Tuần lễ Địu con Quốc tế (Internatioal Babywearing Week), Susie Martin, giám đốc điều hành và là nhà khí tượng học, tuần trước mang cậu con trai 1 tuổi đến chỗ làm và địu bé trên lưng trong lúc dẫn bản tin truyền hình.

VIDEO MỚI NHẤT