Nữ phạm ân hận sau khi có thai để thoát án tử

Video
Suốt 10 năm qua, phạm nhân Nguyễn Thị Oanh, nữ tử tù được giảm án xuống chung thân vì có thai luôn sống trong day dứt và không dám nhận con trai.