Nữ phục vụ dùng quyển menu hạ gục kẻ sàm sỡ

Video
Thấy gã thanh niên dúi tiền vào ngực và có hành động khiếm nhã, cô phục vụ vung quyển thực đơn hạ gục tên này.