Nữ quái trộm điện thoại nhanh như chớp

Video
Giả vờ vào cửa hàng điện thoại để xem hàng, vị khách trẻ này đã nhân cơ hội lúc chủ cửa hàng không để ý và nẫng gọn chiếc điện thoại ra khỏi quầy hàng một cách thản nhiên.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT