Nữ sinh bỏ thi tốt nghiệp chịu tang cha được nhiều trường đại học tiếp nhận

Video
Cùng với Trường ĐH Hà Tĩnh, đã có nhiều trường đại học khác trên cả nước liên hệ với Hiền thông báo sẵn sàng tiếp nhận em vào học.