Nữ tài xế bất ngờ mở cửa xe ô tô hất văng xe máy

Video
Nữ tài xế đã không quan sát mà bất ngờ mở tung cửa xe ô tô đốn ngã xe máy đi cùng chiều.