Nữ tài xế đạp nhầm chân ga, ô tô lao như tên lửa vào cửa hàng

Video
Nữ tài xế Colombia đạp nhầm chân ga khiến ô tô lao thẳng vào cửa hàng tạp hóa, xô đổ nhiều quầy hàng và chèn ngã nhiều người.