Nữ tài xế lùi ô tô đâm vào xe người khác còn hùng hổ xuống bắt đền

Video
Nữ tài xế để ô tô lùi đâm vào xe phía sau còn hùng hổ xuống xe, một mực khẳng định xe sau đâm vào đuôi xe mình.