Nữ tiếp viên hàng không biểu diễn múa từ khu cách ly

Video
Nữ tiếp viên hàng không biểu diễn múa từ khu cách ly, truyền động lực cho nhiều người đang cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2, Hà Nội.