Nước dâng nhanh, hơn 700 người được huy động hộ đê ở Hà Nội

Video
Hơn 700 người hôm nay đã được huy động dùng bao tải đựng đất đá để hộ đê sông Bùi ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội.