Nước lũ làm ngập nhiều ngôi nhà ở Ninh Bình

Video
Các ngôi nhà ở xã Lạc Vân, huyện Nho Quan (Ninh Bình) bị ngập đến tận nóc, người dân chỉ có thể di chuyển bằng thuyền.

VIDEO MỚI NHẤT