Nước tràn vào nhà dân vì vỡ bờ bao

Video
Đoạn bờ bao dài khoảng 10 mét trên kênh Lò Gốm, quận 8 bị vỡ khi triều cường dâng cao khiến nước tràn vào nhà dân, hơn 200 người phải thức trắng đêm gia cố.