DMCA.com Protection Status

Nuôi cà cuống kiếm gần 40 triệu đồng mỗi tháng

Video
Đàn cà cuống gần 4.000 con được ông Lăng huyện Châu Thành nuôi trong hồ hơn 2 năm nay, mỗi tháng cho thu nhập gần 40 triệu đồng.